Adress:

Mariedalsvägen 37, Malmö

Telefon:

+4640 267533

Öppettider:

Mån-Fre 11.00-15.00

. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Mix&Eat och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Mix&Eat Scandinavia AB, organisations nr. 556988-4835. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Mix&Eat framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 Mix&Eat följer trygg e-handel och deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Mix&Eat accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Mix&Eat förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Mix&Eat reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Mix&Eat har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Mix&Eat naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Mix&Eat fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Mix&Eat ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Mix&Eat. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Mix&Eat. 

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Mix&Eat Integritetspolicy.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Mix&Eat bekräftat Kundens beställning. Mix&Eat uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Mix&Eat avseende beställningen. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Mix&Eat. Om beställningen återkallas så kommer Mix&Eat att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen. 

3. Kunduppgifter mm.

3.1 Mix&Eat rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Mix&Eat behandling av personuppgifter finns i Mix&Eat Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Mix&Eat om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Mix&Eat misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Mix&Eat rätt att stänga av Kunden. Mix&Eat har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter. 

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Vid fakturabetalning eller delbetalning kommer Mix&Eat eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Mix&Eat förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

5. Kampanjer och erbjudanden

Mix&Eat kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa. Mix&Eat förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge Mix&Eat  önskar.

6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor för senare leverans) sker leveransen senast 2 arbetsdagar räknat från det att Mix&Eat skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

6.2 Om kunden inte är hemma vid leveranstillfället kommer paketet sättas utanför angiven adress dörr. Därefter fråntar Mix&Eat sig ansvaret för beställningen. Om Kunden beställt matlådor för avhämtning och inte dyker upp är detta kundens ansvar och återbetalning kommer ej att ske.  

7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Mix&Eat detta inom en dag från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

  • varor med bruten försegling;
  • varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis kosttillskott, hälsokost och andra livsmedel eller matlådor/maträtter);

7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för någon typ av livsmedel.

7.4 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Mix&Eat på det sätt som anges av Konsumentverket. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). 

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden både inköps- och returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Mix&Eat. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.


8. Produkter

8.1 Samtliga produkter vi säljer på Mix&Eat är godkända att användas i Sverige. 

8.2 Kosttillskotten på Mix&Eat  bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen som anges på förpackningen bör ej överskridas. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkterna på VitaAmino.se

9. Reklamation

9.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Mix&Eat så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen

10. Force Majeure

10.1 Mix&Eat ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Mix&Eat inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Mix&Eat Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. 

13. Ändringar av Villkoren

13.1 Mix&Eat  förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Mix&Eat har informerat Kunden om ändringarna. Mix&Eat rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

14. Ogiltighet

14.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

15. Tillämplig lag och tvist

15.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Mix&Eats  kundtjänst.

15.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Mix&Eats kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Mix&Eat beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

15.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Mix&Eat den 2021-12-23